Šance pro zdravou budějovickou MHD
aneb naše dlouhodobá koncepce návrhů optimalizace hromadné dopravy
Městská doprava v Českých Budějovicích se v současné době střetává s mnoha problémy.
pomalá a dlouho trvající jízda
dlouhá čekání na zastávkách vlivem nevhodné koncepce MHD, dlouhého intervalu a souběhu více spojů
chybějící přímé spojení (bez přestupu) některých městských částí s centrem města
nepravidelné a nezapamatovatelné jízdní řády
přeplněné spoje kontra jiným nevyužitým vlivem nerovnováhy mezi počtem spojů a počtem cestujících
zdlouhavé a komplikované přestupy
zbytečné prodlužování jízdy klikatými trasami linek
nedostupnost zastávek a spojů v určitých lokalitách
nedostupnost nízkopodlažních spojů na celé síti
nevhodný tarif a skladba jízdenek
nedostatečné provázání s regionální a celostátní dopravou
Toto jsou jen některé z každodenních problémů současného cestujícího.
Nový systém dlouhodobě vyvíjený dopravními specialisty ze skupiny "Budějovické trolejbusy" vnáší do systému dlouho požadované a očekávané logické a strategické prvky - takové, na které jsou zvyklí cestující nejen v jiných městech České republiky, ale také v zahraničí. Tento nový systém vnáší do města přehlednou a jasně strukturovanou síť linek městské dopravy. Ta je koncipována v souladu s přepravní poptávkou a je co nejjednodušší. Systém srovnává současné značné rozdíly ve využití spojů a nabízí v průměru kratší a rychlejší spojení. Jedním z cílů pracovní skupiny Budějovické trolejbusy je totiž minimalizace časových ztrát cestujících - cestující by neměl čekat na zastávkách zbytečně dlouho a jeho cesta bude v průměru kratší. Nový systém obsahuje tedy jen minimum "objízdných" tras a v průměru kratší interval mezi spoji na linkách.
Periodicky se opakující "zapamatovatelný" jízdní řád (pro přepravní špičku, sedlo i večerní období) si jistě každý oblíbí i zapamatuje. Díky relativně krátkému pravidelnému intervalu si každý kdykoli snadno najde spoj, který zrovna potřebuje. Při souběžném vedení několika linek lze ve významných případech (například v sídlištích či na páteřních trasách) díky pravidelnému taktu získat proložení linek na společném úseku tak, že se spoje nesjedou a naopak se budou pravidelně střídat.
Cestují se nemusejí obávat, že dojde k razantnímu narušení současného systému vedení linek. Nový systém počítá jen s několika zásadnějšími změnami, které však vytvářejí atraktivnější, pohodlnější a přímější spojení, například mezi Družbou a Poliklinikou Jih. Naše strategie považuje za prioritu zajistit přímé spojení (bez přestupu a zbytečných zajížděk) všech městských čtvrtí s centrem města a nádražím. To dnes bohužel není samozřejmost. Systém pamatuje i na starší či imobilní spoluobčany, kteří budou mít možnost využít nízkopodlažní spoje prakticky po celém městě. Naší snahou totiž není pro tento účel vytvářet speciální linky, ale rozptýlit nízkopodlažní vozidla pokud možno do všech směrů, s přihlédnutím k důležitosti spojení do centra města, k nádraží a k nemocnici.
Informovanost cestujících je také naší prioritou. Proto se nový systém MHD neobejde bez přehledných schémat, vyznačujících také přestupy, a to nejen mezi spoji MHD, ale i na spoje jiných druhů dopravy (regionální autobusové a samozřejmě železniční). Takovým malým vzorem jsou nové jízdní řády nočních linek platné v současnosti (zavedené od prosince 2005), které se nám podařilo prosadit. Na cestující dále čeká mnoho zajímavých příjemných překvapení.
Pomozte nám zrealizovat návrh, který může znamenat konečné východisko ze svízelné dopravní situace naší jihočeské metropole.
nahoru linky a tratě vozový park