Vítejte na webu o budějovické MHD
Trolejbusové linky přejít do sekce Trolejbusové linky
Pod kolečky níže se skrývají informace o trolejbusových linkách včetně historie jejich trasy a komentované projížďky. Stejná kolečka, neboli "čočky", jsme běžně vídávali na všech zastávkách v Českých Budějovicích. Na nových hliníkových označnících se však již musíme obejít bez nich.
Trolejbusové tratě
Nejnovější trolejbusovou tratí v Českých Budějovicích je 1,2 km dlouhý úsek Vltava - Globus - České Vrbné na severozápadě města. Pravidelný trolejbusový provoz zde byl zahájen v neděli 9. prosince 2007, po necelých čtyřech letech od zahájení provozu na druhé nejnovější trati v Pekárenské ulici. Součástí stavby bylo vybudování nové trolejbusové točny, které se město dočkalo po delší přestávce. Točnu najdete u křižovatky silnice I/20 s Husovou ulicí.
informace o výstavbě poslední trolejbusové tratě
reportáž z prvního dne pravidelného provozu
Vozový park přejít do sekce Vozový park
Trolejbusový vozový park Českých Budějovic sestává především z kloubových trolejbusů Škoda 15Tr a nízkopodlažních kloubových vozů 25Tr, které doplňují vozový park od roku 2005. Převážná většina prvních jmenovaných prošla důkladnou modernizací.
Od 28. září 2007 jezdí v českobudějovických ulicích také zgenerálkovaný trolejbus Škoda 15Tr ev. č. 36. Na první pohled patrnou novinkou je užití světle šedých plastových sedaček od německé firmy Vogelsitze (viz obrázek). Svérázné provedení mělo zabránit vandalizmu a ulehčit údržbě. Naštěstí skončilo pouze u několika pokusů a při nákupu nebo rekonstrukci dalších vozidel MHD zůstává standardem klasický textilní potah sedadel.
O webu a jeho autorech
V lednu 2010 se internetové stránky, které právě sledujete, dočkají sedmého výročí. Věříme, že jsme za ta léta přispěli také k Vaší informovanosti především o trolejbusové dopravě v jihočeské metropoli. Děkujeme Vám za přízeň a těšíme se na ni i v budoucnosti.
V době působnosti webu se v budějovické MHD mnohé změnilo. K některým dobrým věcem přispěla i skupina v dopravním oboru působících lidí, která pro Vás tento web vytváří nebo ho podporuje a obecně prosazuje snahu o kvalitní dopravu ve městě, viz náš dlouhodobý ideový základ. Naši zástupci podnikli mnohá jednání s magistrátem města a dopravním podnikem a výsledkem byly zejména úpravy provozu v roce 2004. Mezi ně lze zařadit vytvoření frekventované noční dopravy s přestupními místy v centru města a o rok později prosazenými nepřehlédnutelnými jízdními řády, nebo také nalezení důstojné trasy pro páteřní trolejbusové linky 3 a 9. Existují však stále podněty na zlepšování, na které se snažíme upozorňovat, ať už zde na webu, tak i formou návrhů a jednání. Věříme, že se nám spolu s Vámi podaří získat pro město takovou dopravu, za kterou se v Evropě nejenže nebude stydět, ale bude mít šanci stát se příkladem pro další stejně významná města.
Děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na Vaše ohlasy. Vaši autoři z týmu Budějovické trolejbusy.
Kontakt bude brzy zveřejněn, konkrétní jména však neuvádíme, neboť v průběhu času docházelo a dochází k dílčí variaci autorů.
nahoru linky a tratě vozový park