Námi iniciované úpravy MHD v roce 2004
V prosinci 2004 se uživatelé městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích dočkali několika novinek. První z nich bylo posunutí doby platnosti jízdních řádů podle evropských zvyklostí. Nový jízdní řád vstoupil v platnost již 12. prosince 2004 současně s jízdními řády ostatních dopravců a od té doby probíhají další změny platnosti vždy v polovině prosince. Zajištěna je tak bezproblémová návaznost na noční a ranní vlaky. V provozu byl zaveden nový systém noční dopravy, který nabízí dvě trolejbusové linky pokrývající všechny významné městské části. Změny proběhly také ve vedení denních trolejbusových linek. Jejich detailní popis a vysvětlení důvodu, proč ke změně došlo, najdete v tabulce.
Denní MHD od 12. prosince 2004
Máj A. Barcala - Šumava - Výstaviště - Poliklinika Sever - Nádraží
Linka je posílena ve špičkách pracovního dne, dále ve večerním období a o víkendu. Všechny spoje jsou ukončeny u nádraží. Řeší se tím problém s dělením linky, který přinášel hned několik negativ. Nové řešení má tyto přednosti:
přehlednost a jednoduchost trasy
komfort díky vysoké frekvenci odpovídající přepravním potřebám
větší pravidelnost (odpadá vliv kongescí u viaduktu)
minimální prostoje u nádraží
obsazenost již není ovlivňována rozdíly v délce spojů
Vltava - Vltava střed - Pražská - Družba - Poliklinika Sever - Nádraží - Suché Vrbné
Devítka se po necelém roce vrací do Suchého Vrbného a v úseku Suché Vrbné - Nádraží - Poliklinika Sever nahrazuje spojení linkou 3. Cestujícím to přináší následující výhody:
obnovení relace Suché Vrbné - centrum - Družba - Strakonická - Vltava
přímé a kapacitní spojení s obchodními centry Družba, IGY a Strakonická
linka projíždí centrem obousměrně
pravidelný a jednoduchý jízdní řád, linka se nikde nedělí
Máj A. Barcala - Vltava střed - Pražská - Družba - Poliklinika Sever - Nádraží
"Sedmnáctka" opět ve své původní trase, spolu s linkou 9 opouští Pekárenskou a centrem projíždí obousměrně.
posila linky 9 v úseku Vltava - Nádraží
přehledná trasa, bez okruhu přes Palackého náměstí
spojení sídlišť s obchodními centry Družba, IGY a Strakonická
V návrhu Budějovických trolejbusů byla tato linka vedena Pekárenskou ulicí k nádraží, což lépe odpovídá rozdělení přepravních proudů a nabízí kratší jízdní dobu z levého břehu Vltavy k nádraží. Návrh předpokládal i prodloužení linky až k nemocnici, čímž by došlo k posílení vytíženého spojení linkou 2. Vzhledem k zachování linky 15 ve stejné podobě tento návrh neprošel.
Noční MHD od 12. prosince 2004
Máj A. Barcala - Šumava - Výstaviště - Pol. Sever - Nádraží - Nemocnice - Nám. Bratří Čapků
Noční dopravy se konečně dočkalo největší sídliště Máj i centrální oblast Na Sadech. Též je zajištěno lepší spojení k obchodnímu centru Čtyři Dvory s multikinem.
interval 40-50 minut
návaznost na noční a časné ranní vlaky
možnost přestupu u nádraží na linku 59
Vltava - Vltava střed - Pražská - Družba - Poliklinika Sever - Nádraží - Suché Vrbné
Trasa odpovídá denní lince číslo 9. Noční spojení získalo Suché Vrbné a zanádražní oblast poprvé v celé historii vůbec, výrazně lepšího nočního spojení se dočkalo též Pražské sídliště a sídliště Vltava. Linka pokrývá kulturní centra IGY a KD Vltava.
interval 40-50 minut
návaznost na noční a časné ranní vlaky
možnost přestupu u nádraží na linku 53
Výsledný návrh změn vzešel z několika jednání představitelů Dopravního podniku města České Budějovice (DP), magistrátu města a zástupců pracovní skupiny "Budějovické trolejbusy" (BT) v roce 2004 a je určitým kompromisem mezi představami všech stran.
Z celkového pohledu došlo k výraznému zlepšení nabídky na páteřních linkách 3 a 9. U "trojky" byl zkrácen nárazový ranní interval na 4 minuty, interval ve špičce na 5 minut, večer na 15 minut a o víkendu na 12 minut. Devítka vrátila atraktivní a léty osvědčené spojení Vltavy se Suchým Vrbným přes centrum a spolu s linkou 17 vytvořila páteř pro sídliště Vltava. V souvislosti s dostavbou obchodně společenského centra IGY na Pražské vzrostl počet spojů mezi Družbou a centrem (Poliklinika Sever, nádraží). Nově byly vyřešeny večerní odjezdy od nádraží. Navazují na všechny důležité vlaky ČD, do významných směrů odjíždějí spoje 4× za hodinu.
Trasa linky 15 zůstala od prosince 2004 bez úprav, v názoru na její podstatu se BT a DP nadále dlouhou dobu neshodovaly. Až teprve v roce 2009 začínají názory přestavitelů DP i BT konvergovat - DP se postupně přiklání k BT, neboť se v rámci úsporných opatření ukázalo, že linka 15 není pro systém nezbytná - předpokládá se její zrušení od prosince 2009, ovšem bez adekvátní náhrady (kterou by pracovní skupina BT zavedla) - zanikne přímé spojení Palackého náměstí s nemocnicí a odklonem linky 17 z centra na Palackého náměstí se zde zvýší počet spojů i přes nerostoucí počet cestujících a snahy o úspory.
Na pozitivní změny a snahu zachovat patnáctku "doplatila" v roce 2004 linka 14, kde došlo k redukci spojů téměř o polovinu. Zátěž čtrnáctky ale přebírá kromě linky 15 i linka 19, která na Vltavu zajíždí od roku 2004 a lince 14 konkuruje. Proto zatím nelze smysluplně linku 14 posílit a je to škoda.
Věříme, že prosincové změny roku 2004 přinesly do budějovické MHD stabilní řešení a jsou dobrým krokem k vytvoření funkčního systému městské dopravy.
nahoru ideový základ trolejbusové linky schéma denní MHD schéma noční MHD