Noční linky
linka 53: Máj, A. Barcala - Nádraží - Náměstí Bratří Čapků
linka 59: Vltava - Nádraží - Suché Vrbné
doplňková autobusová linka 52:
Nemanice - Palackého náměstí - Nádraží - Nové Hodějovice
Ačkoli se tato sekce webu jinak věnuje pouze trolejbusovým linkám, a to odděleně, případ nočních linek je zde trochu výjimkou. Pasáž o nočních linkách je pojata komplexně, tj. společně pro všechny noční trolejbusové i autobusové linky, neboť trolejbusy dnes v noční dopravě představují zcela dominantní úlohu a ze systémového hlediska by nebylo správné vynechat zbytek sítě. I pro přehledný popis historického vývoje noční dopravy je vhodné zachovat komplexnost.
Historie noční dopravy
Poprvé jsme se v Českých Budějovicích mohli v noci svézt v květnu 1985. Nová autobusová linka 25 jezdila v trase "sídliště Vltava - sídliště Šumava (Vítězný Únor) - Výstaviště - Sady - Nádraží - Senovážné náměstí - Nemocnice - Papírenská". Pro noční linku bylo zvoleno speciální číslo, jak se s tím dnes běžně setkáváme. Po dynamickém rozvoji nového sídliště Máj bylo nutností navést linku i sem, a tak se trasa od prosince 1988 upravila. Začínala právě na Máji a přes Vltavu střed a Strakonickou ulici se linka dostala na Sady, odkud pokračovala přes nádraží k nemocnici a papírnám již stejnou trasou. Po zprovoznění nové točny na Máji u lesa (v ulici Antonína Barcala) se sem noční linka přestěhovala z provizorní konečné v ulici Milady Horákové. Noční linka sice zajistila Českým Budějovicím velkoměstský komfort, na druhou stranu však podpořila nový typ trestné činnosti. Kvůli vandalismu ve vozidlech byly na "pětadvacítku" nasazovány ty nejstarší autobusy v mezním technickém stavu, u kterých případné poničení "tolik nevadilo". Obyvatelé města si stěžovali na rušení nočního klidu a společně s vandalismem a "taxilobby" to byly zřejmě hlavní důvody, proč se noční doprava ve městě zrušila. Noční linka 25 dojezdila na jaře 1991, krátce po zahájení současné trolejbusové etapy. České Budějovice se tím vrátily do starých časů a jedno desetiletí (12 a půl roku) se mohly "v klidu vyspat".
V roce 2004 se situace nočního života ve městě přece jen změnila k lepšímu. Magistrát se rozhodl vyzkoušet, zda bude o noční dopravu zájem. Již dříve byly pokusy posunout poslední odjezdy vybraných linek za půlnoc a zajistit tak přípoj na rychlík z Prahy. Záměr se osvědčil, a tak mohla v lednu 2004 vyjet nová noční linka, tentokráte trolejbusová a označená číslem "55". Dopravní podnik si vzal pro číslo vzor z mnoha jiných měst, kde jsou noční linky uvozeny číslicí "5". Druhá číslice kopírovala cifru denní linky 15, v jejíž trase noční linka jezdila. V noci jsme v roce 2004 mohli využít trasu "sídliště Vltava - sídliště Šumava - Výstaviště - Družba - Palackého náměstí - Nádraží - Senovážné náměstí - U Nemocnice - papírenská spojka - Náměstí Bratří Čapků". Vypravovány byly dva vozy a interval se pohyboval kolem 50 minut. Trasa linky se snažila pokrýt co největší plochu města, ale za cenu vynechání největšího sídliště Máj a centrální oblasti na Sadech. Linka se nedostala ani do zanádražní oblasti.
Současnost noční dopravy
Na jednáních s Dopravním podnikem a Magistrátem města jsme se nedostatky linky 55 snažili odstranit, a jelikož byl o noční dopravu prokazatelný zájem, bylo nám částečně vyhověno. Neprošlo sice pokrytí celého území města s využitím dvou doplňkových autobusových linek, nicméně dvě základní trolejbusové linky vytvořily v prosinci 2004 moderní pojetí noční dopravy.
Označeny byly čísly 53 a 59 opět po vzoru paralelních denních páteřních linek 3 a 9. Trasa linky 53 vznikla složením denní linky 3 (Máj - Nádraží) a jižní části linky 2 do Rožnova. Pomyslným dělítkem je zastávka Poliklinika Sever. Linka 59 je totožná s denní linkou 9 z Vltavy do Suchého Vrbného. Za připomenutí stojí fakt, že teprve na konci roku 2004 se dostala noční doprava do východní části města, do té doby odříznuté nádražím a železniční tratí. Jízdní řád nočních linek respektuje návaznost na noční vlaky a umožňuje přestup mezi linkami v uzlu u nádraží. Od konce roku 2005 je po rozumné úvaze možný přestup také v zastávce Poliklinika Sever, kde na sebe vozy v jednotlivých směrech počkají. Interval se pohybuje mezi 40 a 55 minutami (údaje z roku 2005, aktuální viz níže), obsluhu zajišťují na každé lince dva vozy. Proti předchozímu řešení nabízí noční systém přímou a komfortní obsluhu významných městských částí, jak se sluší na stotisícové město.
Od 9. prosince 2007 se noční dopravy dočkaly konečně i první z oblastí, které jsou svým středním významem v rámci města vhodné pro doplňkovou, méně frekventovanou noční dopravu. Na své si přišli obyvatelé Nemanic a přilehlých oblastí (Knežšké Dvory, Hrdějovice a Borek). Získala i oblast Palackého náměstí, kam sice kdysi zajížděla noční linka 55, ale po jejím převedení na páteřní noční linky 53 a 59 zůstala tato středně dopravně významná část města od noční dopravy odtržena. Vytvořena byla nová noční linka 52 spojující Nemanice s nádražím přes Družbu a Palackého náměstí. Nejednalo se však o linku, která by nabízela spoje po celou noc. Provoz na lince bylo možné charakterizovat spíše jako rozšířený denní provoz, kdy se jednalo o jeden pár spojů okolo půlnoci a druhý pár kolem čtvrté hodiny ranní. Množství spojů na lince 52 bylo sice malé, ale s ohledem na vlakové přípoje a časovou polohu šlo o ty nejdůležitější spoje, které byly pro příslušné části města přínosem.
Díky vzniku linky 52 také vznikly nové přestupní body. Konkrétně jde o zastávku U Trojice, resp. Družba - IGY v opačném směru, kde lze přestoupit mezi linkami 52 a 59. Linka 52 také pochopitelně navazuje u Nádraží na páteřní noční linky (53 a 59).
Od 14. prosince 2008 je linka 52 v podobě, jak ji známe dnes. Z nádraží byla v souladu s naším návrhem prodloužena do městských částí Mladé a Nové Hodějovice, které se tak konečně také dočkaly nočních spojů. Protože v této části města zatím není vybudována trolejbusová trať, došlo ke střídání trakce za autobusy. Linka byla zároveň posílena na poloviční frekvenci - "ob spoj" páteřních nočních linek 53 a 59, jak to propagoval i náš návrh a což zhruba odpovídá významnosti obsluhovaných oblastí a související poptávce po přepravě cestujících.
Drobný problém linky 52 spočívá v pokrytí území v severní části trasy (Nemanice - Palackého náměstí - Nádraží), což zpočátku souviselo s volbou trakce. S trolejbusem nebylo možné pokrýt více těžišť spádové oblasti a linka kromě Palackého náměstí a Nemanic obsluhovala de facto pouze "mrtvou oblast" hřbitova nebo oblasti již obsluhované linkou 59. Při současném využití autobusu by bylo možné upravit trasu tak, aby dobře pokrývala i Kněžské Dvory a Pražské sídliště, jak to od samého počátku doporučuje i náš návrh. O doplňkových nočních spojích se dá uvažovat i v Novém Vrátě, zde však pouze při určité vazbě na město Rudolfov. V případě spolufinancování okolními obcemi je možné zavést návazné noční spoje do větších měst a obcí v okolí Českých Budějovic podobně, jako je tomu v Praze.
Design zastávkového jízdního řádu nočních linek
Naše pracovní skupina vytvořila nový design zastávkových jízdních řádů nočních linek, se kterými se cestující mohou setkat od prosince 2005. Jízdní řád je v barevném provedení s inverzní tmavou základní barvou a charakteristickým znakem - půlměsícem. Součástí jízdního řádu je i schéma sítě noční dopravy se zakreslením důležitých orientačních prvků a přestupních bodů. Vzhledem k jednotnému jízdnímu řádu pro všechny dny postačí jediný sloupec pro odjezdové časy. Věříme, že nový zastávkový jízdní řád napomůže rozšířit obecné povědomí o systému komfortního nočního spojení po Českých Budějovicích. K prosazení moderního systému noční dopravy významnou měrou přispěla naše pracovní skupina Budějovické trolejbusy.
Na následujícím obrázku je zobrazen jízdní řád noční linky z prvního období platnosti této grafiky, z období 2005/2006, tj. platný od 11. prosince 2005. Stejná forma zastávkového jízdního řádu zůstala v platnosti do dnešní doby, ve schématu akorát od té doby přibyla linka 52. Potenciální kandidát do soutěže o nejkrásnější zastávkový jízdní řád . Autory designu jsou Jiří Čejka a Vladimír Faltus, oba rodáci z Českých Budějovic.
nahoru trolejbusové linky schéma denní MHD schéma noční MHD
Parametry nočních linek
Vypravenost a intervaly
linka
vypravenost
2 vozy
2 vozy
1 vůz*
intervaly
40 - 45 min.
40 - 45 min.
80 - 85 min.
platnost od 14. 12. 2008 do 12. 12. 2009
* linku zajišťuje dieselová trakce
Vybrané údaje z jízdního řádu
linka
+
zastávka
Jaroslava Bendy
Nám. Jiřího z Poděbrad
Nádraží
Vltava
Suché Vrbné
hodina
odjezd noční linky
směr centrum
odjezd noční linky
směr centrum
příjezd nočních linek
ze všech směrů
¤
odjezd nočních linek
do všech směrů
¤
00
01 46
10 55
17¤
20
01
26
35
02 42¤
05¤* 45
02
06 46
15 55
22
25¤
03
31*
40*
02¤ 47*
05* 50¤
* návaznosti na vlaky - R 655 (příj. 0:54), Sp 1831 Jordán (příj. 2:50), R 630 (odj. 4:01), R 927 Lužnice (odj. 4:08)
¤ u doplňkové linky 52 jsou spoje označené touto značkou vedeny pouze do/z Nových Hodějovic,
spoje neoznačené touto značkou jsou spoje pouze do/z Nemanic
platnost od 14. 12. 2008 do 12. 12. 2009
nahoru zastávkový JŘ noční dopravy trolejbusové linky schéma denní MHD schéma noční MHD