(Borek -) Nemanice - Rožnov
diametrální páteřní linka pro spojení severních a jižních částí města s centrem a nádražím
důležité spojení k nemocnici
HISTORIE TRASY. Vedení současné linky budějovickými ulicemi do jisté míry a při troše představivosti odpovídá provozu úzkorozchodné tramvaje z první poloviny 20. století. Tramvajová síť (provozovaná v letech 1909 - 1950) propojovala oblasti Pražského a Lineckého předměstí s centrem a nádražím, stejně jako současná "dvojka". V bohaté historii městské dopravy se na některých částech dnešní linky objevily trolejbusy hned třikrát. Poprvé to bylo už na podzim 1909, kdy byl zahájen provoz na 1,6 kilometru dlouhém úseku od tramvajové konečné zastávky na Pražském předměstí k městskému hřbitovu. Přepravu zajišťoval elektrobus Daimler - Stoll. Krátce po vypuknutí první světové války byl v létě 1914 provoz zrušen, vozy zabaveny pro armádu a trolejové vedení sneseno. Druhé trolejbusové období bylo již pro trasu současné dvojky podstatně delší. Městem se už téměř rok proháněly trolejbusy, když byl v září 1949 zahájen provoz na úseku z centra k Plzeňské železniční zastávce (tehdy označeno jako linka C, zpočátku probíhal provoz paralelně s tramvají). Následovalo prodloužení ke hřbitovu sv. Otýlie a v říjnu 1949 se trolejbusy rozjely i do Rožnova jako linka D. Později došlo k přečíslování na "dvojku" v trase "centrum - hřbitov sv. Otýlie" s pozdějším oboustranným prodloužením (k nádraží a do Nemanic) a na "trojku" v trase "Rožnov - Nádraží - Suché Vrbné". Druhá etapa trolejbusového provozu definitivně skončila v září 1971. Během autobusového provozu byla "dvojka" prodloužena z Nemanic do Borku a na opačné straně z nádraží do Mladého a Hodějovic, kde nahradila linku 5. Rožnovská "trojka" zůstávala víceméně beze změn až na prodloužení z náměstí Bratří Čapků do nové točny v Sokolovské ulici.
SOUČASNOST. Třetí období trolejbusového provozu určilo "dvojce" trasu, kterou si zachovala dodnes. Zásadní zvrat přišel v červnu 1992, kdy proběhla "rošáda" směrů autobusových linek 2, 3 a 11. Linka 2 vedoucí z Borku a Nemanic byla přesunuta z Mladého do Rožnova na Lidickou třídu místo "trojky". Linka 3 vedoucí ze Suchého Vrbného se ve své jižní části stěhovala "vedle" do ulice Boženy Němcové a k Papírnám místo "jedenáctky". Linka 11 vedoucí z Pražského sídliště přes Palackého náměstí nahradila autobusovou "dvojku" v Mladém. Mimochodem, tato "rošáda" je mnohými označována jako počátek pozdějších nestabilit v systému budějovické MHD, které přetrvávají do současnosti. Trolejbusový provoz byl zahájen nejprve na úseku "Borek - Nemanice - Nádraží", teprve o tři měsíce později byly autobusy vystřídány i na cestě do Rožnova. "Dvojka" je u řidičů i cestujících oblíbená zejména pro svou páteřní trasu a krátký interval. Kvůli uvedené "rošádě směrů" však v centru vznikla zajížďka k nádraží, proto není "dvojka" příliš vhodná pro rychlé spojení diametrálně přes centrum města, ale pouze v radiálních směrech (s počátkem či koncem cesty v centru města nebo u nádraží). Navíc, rožnovský úsek "dvojky" je objektivně vytíženější než protilehlý nemanický, což ukazuje na nevyladěnost současného systému MHD vzhledem k přepravním požadavkům. Proto je třeba hledat řešení, jak spojení k nemocnici vhodně posílit.
PROJÍŽĎKA. Z konečné zastávky "Borek, Točna" vyjíždějí trolejbusy na Pražskou třídu (E55, I/3), kudy se dostávají na zastávku "Borek" do centra obce. Borek je zatím jedinou obcí, odkud je možné se trolejbusem dostat do Českých Budějovic. Za povšimnutí stojí (v celém úseku až ke hřbitovu) zvláštní konstrukce trolejového vedení ve formě kompenzované řetězovky, podobná se používá na železnici. Efektu vyšší možné rychlosti si ale řidiči za hranicí obce příliš neužijí, do cesty se jim totiž připletla okružní křižovatka u zastávky "Úsilné, Rozcestí" a nákupního centra Makro. Kratším úsekem mezi loukami přijíždíme na zastávku "Nemanice", kde je umístěna točna pro zbývající většinu spojů "dvojky". Zde nás (společně s motoristy na odtud již čtyřpruhovém hlavním tahu) vítá  jihočeské metropole se svou nejprve obytnou, posléze průmyslovou nemanickou částí. Před křižovatkou s Okružní ulicí stavíme ještě "U Chromých" - název vznikl podle oblíbeného hostince. Opouštíme Nemanice a přes zastávku "Okružní - rozcestí" pokračujeme průmyslovou oblastí ke "Hřbitovu", odkud vede vlevo odbočka do trolejbusové vozovny. Následuje zastávka "U Severní zastávky" (vpravo třetí trolejbusová měnírna), za kterou podjíždíme viadukt pražské (a dnes i plzeňské) tratě. Blížíme se k zastávce s populárním názvem "Budvar" a pokračujeme průmyslovou oblastí přes Strakonickou ulici, kam vpravo odbočuje hlavní tah E55. O pár set metrů dále stávala dříve plzeňská zastávka, do roku 1950 konečná tramvají. Z plzeňské tratě tu zbyla pouze vlečka do Ferony, kterou úrovňově přejíždíme.
Pokračujeme Pražským předměstím přes zastávku "U Trojice" (jen v našem směru) do zastávky "Družba - IGY", významného přestupního uzlu v těsné blízkosti obchodně-společenského centra tvořícího druhou část názvu zastávky. Dále projíždíme zprava kolem hotelu Gomel (nejvyšší městská budova) až na "Mariánské náměstí". Zde se už prakticky dotýkáme historického centra města. Pokračujeme vlevo do ulice Na Sadech (vedoucí kolem městského parku) a zastavujeme na "Poliklinice Sever". Odbočujeme ostře vlevo do Rudolfovské ulice a přijíždíme na zastávku "Jeronýmova", na lince 2 nejnovější (zřízena roku 1995). Vpravo za domy ve dvoře se nachází druhá trolejbusová měnírna. Rudolfovskou ulicí se dostáváme na křižovatku s Nádražní ulicí, bezprostředně za níž vede Rudolfovská ulice podjezdem pod viaduktem železniční tratě. Křižovatka "U viaduktu" je nechvalně známa jako místo častých odpoledních kongescí a není u řidičů právě nejoblíbenější. Zvláště, když trolejbusoví řidiči musejí v opačném směru při odbočování vlevo dávat přednost protijedoucím vozidlům. Před viaduktem však odbočujeme vpravo do Nádražní ulice, kde zastavujeme před budovou vlakového nádraží z roku 1908. Po rozsvícení světla a zaznění varovného signálu (jak hlásá nápis nad dveřmi) následuje uzavření dveří a trolejbus může pokračovat z "Nádraží" Žižkovou ulicí kolem centra Mercury (s autobusovým nádražím na střeše) k soše samotného Žižky. V opačném směru (od Žižky k nádraží) bychom jeli Průmyslovou ulicí. Žižkova ulice ústí do Senovážného náměstí, kde se po odbočení vlevo v zastávce "Dům kultury" před DK Metropol část cestujících obmění a my pokračujeme přes Krumlovský most přes řeku Malši na zastávku "U Soudu". Tato zastávka mezi budovami vědecké knihovny a krajského úřadu je pomyslnou výstupní branou z centra města.
Zde začíná Lidická třída, po které se dostaneme až téměř na konec naší cesty. Jedná se o bývalou lineckou hlavní silnici, využívanou také pro cestu do Českého Krumlova. Za křižovatkou s Mánesovou ulicí pokračujeme Krumlovským (dříve Lineckým) předměstím přes zastávky "Poliklinika Jih" a "Nemocnice", na kterých se plnější vůz již značně vyprázdnil a mezi nimiž je v opačném směru možné použít i zastávku "Náměstí Jiřího z Poděbrad". Náš směr je o ni ochuzen z důvodu upřednostnění několika parkovacích míst osobních automobilů před zastávkou MHD. Za zastávkou "Nemocnice" vjíždíme do Rožnova, zprava se připojuje tzv. papírenská spojka - krátká propojovací trolejbusová trať kolem papírenské vlečky, kterou jsme právě přejeli. Přes zastávky "Jana Buděšínského" a "Antala Staška", kde se vůz již zcela vyprázdnil, přijíždíme na "Náměstí Bratří Čapků" s točnou trolejbusové linky 15 (do roku 2000 se zde otáčely i některé spoje linky 2). O tom, že Rožnov nebyl dříve součástí města, svědčí i architektonické řešení okolních statků a struktura prostranství připomínajícího náves. Následuje již jen zastávka "Rožnov" a zatáčka vlevo do Sokolovské ulice k poslední stanici, s jakým názvem, hádejte, "Rožnov - točna". Točnu postavenou původně na konci města již v současnosti z jižní strany obklopuje nová zástavba rodinných domů. Celkem jsme ujeli přes 12 kilometrů a ve voze strávili 36 minut. Doufáme, že jste "chytli" vůz v dobrém technickém stavu, pak mohla být vaše jízda příjemná.
špička
sedlo
víkend
večer
vypravenost
11 vozů
7 vozů
5 vozů
4 vozy
intervaly
8 - 10 min.
12 min.
16 - 17 min.
15 - 30 min.
platnost od 14. 12. 2008 do 12. 12. 2009
nahoru trolejbusové linky schéma denní MHD schéma noční MHD