Vltava - Palackého náměstí - Náměstí Bratří Čapků
klikatá trasa vhodná pro vyhlídkové jízdy městem
spojení s nemocnicí (pokud možno) nízkopodlažními trolejbusy
netradiční úseky a propojení
HISTORIE TRASY. Linka 15 vytvářela až do konce roku 2003 trasu i spojení téměř odpovídající současné lince 14, proto je tato fáze historie trasy uvedena u trasy "čtrnáctky". Připomeňme, že linka s číslem 15 začala jezdit jako autobusová v dubnu 1982 v trase "České Vrbné - Vltava - Šumava - centrum - Papírny" a s její trasou dokázala pohnout až třetí trolejbusová etapa. Během ní bylo postupně několikrát upraveno vedení linky, avšak zásadní podstata spojení sídlišť Vltava a Šumava s nemocnicí zůstala zachována. Konkrétně došlo k převedení linky do trolejbusové trakce včetně zkrácení linky na sídliště Vltava a zachování kličky přes sídliště Šumava (září 1996), k přesunu jižní konečné od Papíren na Náměstí Bratří Čapků (od roku 2000) a k vytvoření další zajížďky z Lidické třídy k nemocici (od roku 2003).
SOUČASNOST. Zatím poslední změnou v řadě bylo protažení už tak klikaté linky přes Družbu, Palackého náměstí a nádraží v roce 2004. Na nové trati v Pekárenské a Nádražní ulici, vystavěné také pro záložní funkci při výpadku sítě v centru města, se v roce 2004 nově proháněly také trolejbusové linky 9 a 17, které však byly pro svůj nepopulární jednosměrný průjezd převedeny od prosince 2004 zpět na Sady. Zda bylo šikovné rušit přímé spojení ze sídliště Máj do Pekárenské ulice linkou 17, resp. zda bylo šikovné nezavést obousměrné vedení obdobné trolejbusové linky Pekárenskou ulicí, necháváme na zvážení. Doufejme, že se i trať v Pekárenské ulici dříve či později dočká standardní městské linky s kratším intervalem, pro místní obyvatele nejlépe se směrem k nemocnici a k obchodní zóně na Strakonické ulici. Současná "patnáctka" je ideální linkou spíše pro toho, kdo chce projet celé město na jeden zátah. Jedinou překážkou může být delší čekání na spoj, interval během pracovního dne totiž překračuje půlhodinu a o víkendu je situace ještě horší.
V roce 2004 jezdila linka během pracovního dne při vypravenosti 2 vozů a intervalu ca. 45 - 60 minut. V noci pod číslem 55 zajistila zkušební noční linku po mnohaleté odmlce (každou noc v provozních parametrech pracovního dne uvedených výše). O víkendu byl v denní době na linku vypravován pouze jediný trolejbus a interval se pohyboval dokonce kolem 90 minut (vyjma frekventovanější noci se dvěma vozy, což je zajímavý paradox). Od prosince 2004 byla linka v souvislosti se zavedením nového systému noční dopravy a kvůli malé večerní vytíženosti ukončována po 20. hodině, naopak o víkendu byl provoz posílen na úroveň pracovního dne. Od prosince 2005 je rozhodnutím Dopravního podniku linka posílena jedním vozem v pracovních dnech (vypravenost celkem 3 vozy) a večerní provoz prodloužen až do 22. hodiny. Toto posílení však bylo získáno mj. i na úkor linky 3, ze které bylo bez vážného důvodu v pracovních dnech jedno celodenní pořadí sebráno.
O smysluplnosti "patnáctky" lze pochybovat, její dopravní význam je více než zanedbatelný. Některé úseky linky nejsou sice nezajímavé a totožně nahraditelné jinými linkami, ale spíše odpovídají účelovým autobusovým spojům než lince hodné vyšší úrovně trakce. Linka je využívána především v úsecích, kde se sjíždí s frekventovanými páteřními linkami, kterým svými "náhodnými" spoji přebírá cestující. Časté souběhy s ostatními linkami jsou logickým důsledkem trasy kličkující velkou částí města a částečně nepravidelného grafikonu. Jako hlavní důvod pro ponechání linky po roce 2004 uváděl Dopravní podnik její provoz v "nedostatkových" nízkopodlažních vozidlech Škoda 21Tr, čímž se tato vozidla dostala na většinu trolejbusových tratí. Od roku 2006 však tento důvod již neobstojí v souvislosti s pravidelným nákupem vozů Škoda 25Tr při jejich rozptýlení na všech ostatních trolejbusových linkách. Větší užitek by jistě přineslo použití vozidel z "patnáctky" na posílení jiných trolejbusových linek, zejména linky 14 s podobnou, ale přímější trasou. Slabý význam trolejbusů na lince se projevil v září a říjnu 2006, kdy se při rekonstrukci přednádražního prostoru nepodařilo najít vůli instalovat kvůli lince 15 výhybku na dočasně přeložené trati, a tak byla "patnáctka" více než 7 týdnů provozována v autobusové trakci.
PROJÍŽĎKA. Opouštíme sídlištní konečnou "Vltava" a Husovou ulicí dojíždíme přes zastávky "Otavská" a "U Výměníku" až ke křižovatce "u kasáren". Místo odjezdu i detaily na trase jsou popsány u linky 9 a následně i u linky 14, se kterou jedeme zatím společně. U kasáren ale odbočujeme vpravo a přes zastávky "Evžena Rošického", "Václava Talicha" a levé odbočení do Opletalovy ulice si oproti "čtrnáctce" zajíždíme na sídliště Šumava ke stejnojmenné zastávce. Úsek ulicí Oskara Nedbala je detailně popsán u linky 17, na Šumavě jsme se již připojili k trase "trojky" z Máje, u které najdete pokračování detailů naší trasy. Pokračujeme tedy přes zastávky "Jana Opletala" a "Branišovská - Univerzita", uzavíráme první kličku naší cesty návratem do Husovy ulice k lince 14 a projíždíme též zastávky "Výstaviště" a "U Zelené Ratolesti".
Poté "trojku" i "čtrnáctku" opouštíme, odbočujeme vlevo na Mariánské náměstí se stejnojmennou zastávkou. Tím začíná druhá a největší klička naší cesty, na jejímž závěru se opět vrátíme k lince 14. S odbočováním nekončíme - hned poté, co projedeme kolem hotelu Gomel, zatáčíme vpravo před obchodně společenským centrem IGY a u telekomunikační budovy zastavujeme v zastávce "Družba - IGY". Zastávka u Družby je jako přestupní místo řešena ideálním způsobem - zastávkové sloupky jsou umístěny vždy u výjezdu z křižovatky tak, že pro cestování určitým směrem zastavují linky vždy u jediného sloupku. Po nové trolejbusové trati, která je v provozu od roku 2004, míjíme protisměrnou zastávku "Jírovcova" a zastavujeme na Palackého náměstí. Dominantu zde tvoří husitský kostel. Pekárenskou ulicí se dostáváme až na křižovatku s Nádražní ulicí, odbočujeme vpravo. Přes zastávku "Skuherského" jedeme čtyřpruhovou Nádražní ulicí podél železniční tratě z Prahy a Plzně vedoucí na náspu po levé straně (i za ním). U železničního viaduktu přes Rudolfovskou třídu se loučíme s novou trolejbusovou tratí a dostáváme se k nádraží. Žižkovou ulicí následně míříme na Senovážné náměstí k Domu kultury Metropol, před kterým zastavujeme. Zde ukončujeme druhou velkou kličku a až k papírenské vlečce pojedeme opět po trase linky 14.
Přejíždíme tedy zastávky "U Soudu", "Poliklinika Jih", v opačném směru by to byla i "Náměstí Jiřího z Poděbrad". Poslední třetí kličku zahajujeme právě na tomto náměstí a společně se "čtrnáctkou" dojedeme přes zastávku "U Nemocnice" až k "Papírenské". Poté absolvujeme nevšední dvojitou zatáčku prostřednictvím "papírenské spojky", čímž se dostáváme zpět do Lidické ulice k lince 2 a naše poslední klička končí. Detaily z úseku od nádraží si přečtete u trasy linky 2, úsek kolem nemocnice u linky 14. Po zastávkách "Jana Buděšínského" a "Antala Staška" a 40 minutách jízdy vystupujeme mezi statky bývalé vesnice Rožnov, na náměstí Bratří Čapků, nabaženi spoustou zážitků nejméně z poloviny města.
špička
sedlo
víkend
večer
vypravenost
3 vozy
3 vozy
2 vozy
2 vozy
intervaly
36 min.
36 min.
45 - 60 min.
50 min.
platnost od 14. 12. 2008 do 12. 12. 2009
nahoru trať v Pekárenské trolejbusové linky schéma denní MHD schéma noční MHD