Vltava - Papírenská
diametrální linka spojující sídliště Vltava s nemocnicí
alternativní radiální spojení sídliště Vltava s centrem města
rychlé spojení mezi nemocnicí a centrální oblastí kolem městského parku Sady
HISTORIE TRASY. Ulice Papírenská a  Boženy Němcové v jižní části města se městské dopravy dočkaly dříve než sídliště Vltava. Ačkoli je nemocnice, papírenský závod i okolní nízká obytná zástavba mnohem starší než zmiňované sídliště, první linka se zde objevila až v 70. letech po skončení druhého trolejbusového období. Oblast je totiž relativně dostupná ze zastávek v Lidické třídě a tato dostupnost při nižších přepravních nárocích dlouhou dobu postačovala. Nároky se začaly zvedat až při stavbě panelových sídlišť na severu a západě města, kdy jejich noví obyvatelé výrazně zvýšili poptávku také po spojení k nemocnici. Proto se oblast kolem nemocnice dočkala postupné invaze linek MHD. První linka (označená číslem 11) zabrousila do ulice Boženy Němcové a k Papírnám před Vánocemi 1972, a to z důvodu zajištění obsluhy nového Pražského sídliště (tehdy Pařížská komuna). Pro jižní část města znamenala linka nové přímé spojení do severní části centra a do Pražského předměstí, linky z Lidické třídy totiž končily v centru nebo vedly k nádraží a dál pod viadukt v Rudolfovské ulici. Linka 11 byla postupně několikrát upravována v centru a v severní části města v souvislosti s rozvojem Pražského předměstí. Vedení linky z centra přes ulici Boženy Němcové do točny u Papíren zůstalo ale dlouhou dobu stabilní.
Historie spojení sídliště Vltava a nemocnice se počítá od dubna 1982. To byla zavedena autobusová linka 15 v trase z Českého Vrbného, přes sídliště Vltava a Šumava (tehdy Vítězný Únor), Dlouhý most a centrum města k Poliklinice Jih, Schneiderovou ulicí do ulice Boženy Němcové a k Papírnám. Linka tak zajistila spojení k poliklinice a nemocnici hned dvěma sídlištím na levém břehu Vltavy, Českému Vrbnému přinesla nové spojení s městem. Zajížďka linky 15 na sídliště Šumava byla opodstatněná i pro spojení žáků z Českého Vrbného do tamních škol, kam České Vrbné spadalo před výstavbou základní školy na sídlišti Vltava. Linka s číslem 14 vznikla na jaře 1978 jako první linka pro zajištění obslužnosti nového sídliště Vltava. Narozdíl od současného poslání však šlo o páteřní linku pro spojení sídliště s centrem a nádražím v trase "Vltava - Výstaviště - Poliklinika Sever - Senovážné náměstí - Nádraží". Podle toho, jak se sídliště rozrůstalo, se postupně situovala i poloha konečné zastávky. Nejprve se autobusy otáčely u Výměníku, později na parkovišti u zastávky "Otavská", a teprve od roku 1983 v prostoru nově vybudované konečné s příslušným zázemím pro řidiče. V té době již byla po západním okraji sídliště v provozu také výše zmiňovaná linka 15 k nemocnici. Po vybudování Nového mostu přes řeku Vltavu ve Strakonické ulici se od podzimu 1984 k obsluze sídliště postupně přidaly i další linky, a tak se spojení sídliště s centrem města rozdělilo do dvou tras s tím, že hlavní roli hrála stále trasa přes Dlouhý most. Nutnost spojení pro pracující na východě města si vyžádala i prodloužení linky 14 k Agrozetu poblíž ulice U Sirkárny a současné čtvrté trolejbusové měnírny v Husově kolonii. Od listopadu 1987 byl zaveden autobusový rychlospoj (označen číslem 17) ze sídliště Vltava po levobřežní tangentě Na Dlouhé louce a přes Dlouhý most do centra města a k nádraží. Tato linka však značně degradovala téměř souběžnou "pomalejší" linku 14, která byla vedena přes Výstaviště, a tak byl rychlospoj na počátku 90. let zrušen.
Trasa "patnáctky" zůstala dlouhou dobu beze změny, zamávala s ní až třetí trolejbusová etapa v září 1996 (k tomu se ještě dostaneme). Spojení k poliklinice a nemocnici ze Čtyř Dvorů zajistila i linka 7 z Haklových Dvorů (od roku 1980) a v roce 1988 i "osmnáctka" z nového sídliště Máj rychleji mimo centrum, přes Dlouhou louku. Potřeba školního spojení pro Českovrbeňáky, která v době zavedení linky 15 podpořila její vedení přes sídliště Šumava, byla odstraněna po vybudování nové základní školy Vltava, kam začalo nově spadat i České Vrbné. Zajížďka na sídliště Šumava tak z těchto dvou důvodů zcela ztratila svůj původní smysl a stala se spíše historickým přežitkem (linka 15 nebyla ve Čtyřech Dvorech napřímena a situace trvá dodnes).
Třetí etapa trolejbusového provozu opět zkrátila linku 14 k nádraží. Trasa "čtrnáctky" zůstala jinak zachována, stejně jako charakter páteřní linky pro sídliště Vltava. Vedle sídliště Máj a severní části sídliště Šumava s linkou 17 se tak nových trolejbusů v první fázi (květen 1991) dočkalo i sídliště Vltava. Na trati o délce asi 5,5 km byly provozovány 4 trolejbusy Škoda 15Tr.07 z první dodávky. Později se počet rozšířil na šest a interval se pohyboval kolem deseti minut ve špičce. Vybudování nové trolejbusové tratě v Lidické třídě v roce 1992 mělo v konečném důsledku vliv i na výměnu autobusové linky v Papírenské. Od června 1992 se sem z Lidické třídy přestěhovala páteřní suchovrbenská "trojka", a tak zde vystřídala do té doby stabilní linku 11. Lidická třída byla nově obsluhována trolejbusovou "dvojkou" vedenou z Borku a Nemanic, jejíž původní jihovýchodní část do Mladého a Hodějovic nahradila právě linka 11 vedená z Pražského sídliště přes Palackého náměstí. O vhodnosti "rošády směrů" lze diskutovat, Pražské sídliště každopádně ztratilo přímé spojení s nemocnicí, Mladé a Hodějovice prozměnu s centrem města. Ulicí Boženy Němcové byla rázem vedena frekventovaná suchovrbenská linka, která pro tuto oblast byla poněkud předimenzovaná. To vyšlo najevo při převedení "trojky" do trolejbusové trakce od roku 1996 - v ulici Boženy Němcové byl zatrolejován pouze "lukrativní" úsek kolem nemocnice a Schneiderovou ulicí (v trase autobusové linky 15) byla trať přivedena na Lidickou třídu. "Trojka" se tak dostala zpět k Poliklinice Jih a v zastávce Grünwaldova po odstranění frekventované linky nezastavilo více než dva roky ani kolo. Po zatrolejování ulic Jana Opletala a Branišovská na sídlišti Šumava v září 1996 byla do elektrické trakce převedena i "patnáctka" s tím rozdílem, že byla ukončena na Vltavě (do Českého Vrbného nebylo postaveno trolejové vedení, dopravu nahradila autobusová linka 9). V úseku před nemocnicí a u Papíren tak linky 3 a 15 vytvořily čistě trolejbusový úsek MHD. Vypravenost linky 15 v pracovní den byla 3 vozy ve špičce a 2 v sedle. Příliš radikální zásah v zastávce Grünwaldova nedaleko stejnojmenné základní školy se sportovním zaměřením se od února 1998 vyřešil postupně nekolika variantami doplňkového autobusového spojení (dnes linka 13), a tak se u Papíren znovu objevují autobusy.
Zásadní změna z dnešního pohledu přišla v souvislosti se zavedením přestupního systému na začátku roku 2000. Suchovrbenská "trojka" opět změnila svou trasu - tentokrát opustila jižní část města zcela a začala vytvářet páteřní spojení pro Čtyři Dvory. K Papírnám byla místo ní přivedena linka 14, která opustila svůj koncový úsek "Senovážné náměstí - Nádraží". Spojení sídliště Vltava s nádražím bylo nadále provozováno prostřednictvím autobusové linky 9 a trolejbusové "sedmnáctky". Tím se hlavní přepravní proud pro spojení sídliště s centrem a nádražím situoval do Strakonické ulice. Vedení páteřního spojení přes zastávku "Vltava střed" se ukázalo jako opodstatněné a linka 14 zajišťuje od té doby pro sídliště Vltava pouze alternativní spojení s centrem. Hlavní význam trasy "čtrnáctky" pro sídliště Vltava začal spočívat ve spojení k poliklinice Jih a k nemocnici. Nová trasa "čtrnáctky" zajistila rychlejší a častější spojení narozdíl od trolejbusové "patnáctky", která však nadále zůstala v provozu a od té doby hraje pro sídliště vyloženě redundantní doplňkovou úlohu. Snaha o rozlišení jinak téměř shodných linek se odrazila v přesunu jižní konečné "patnáctky" na Náměstí Bratří Čapků.
Ponechání trolejbusové linky 15 v novém přestupním systému se zdá být poněkud zvláštní hned z několika důvodů. Za prvé šlo v zásadě o souběh trasy s frekventovanější a rychlejší linkou 14 téměř v celé délce. Jedinou odlišností bylo zajíždění na sídliště Šumava a výše zmiňovaná úprava jižní konečné. Od roku 2003 se u nemocnice navíc trasy sblížily díky úpravě trolejového vedení (tzv. papírenská spojka), která umožnila "patnáctce" zajet k nemocnici stejně s linkou 14 ulicí Boženy Němcové. Za druhé, v době zavedení přestupního systému byly některé jiné trolejbusové linky značně přetížené a velice by přivítaly vyšší vypravenost při zachované vypravenosti celkové. A za třetí, zajížďka patnáctky na sídliště Šumava se jevila jako nadbytečná, protože spojení sídliště Šumava s nemocnicí bylo od roku 2000 vyřešeno sloučením autobusových linek 7 a 18 v rychlé frekventované spojení ze sídliště Máj k nemocnici přes Dlouhou louku (nová linka 7). Existenci "patnáctky" nakonec zdůvodnila změna funkce na "bezbariérové spojení sídlišť s poliklinikami a nemocnicí". Vzhledem ke spolehlivosti vozů Škoda 21Tr tato představa vzala brzy za své. Nejasnost úlohy této linky se projevila i v proměnách grafikonů: začínalo se na třech vozech ve špičce a jednom celodenním, pak 4 vozy ve špičce a jediný v sedle. V roce 2002 se objevily 3 celodenní a žádný šejdr, od září dva celodenní a provoz ukončen už po 19. hodině. Stejně tomu bylo i v roce 2003 na upravené trase u nemocnice. Od roku 2004 se linka 15 odklání ze Sadů a zastává velmi specifickou úlohu, o které se již nesluší zmiňovat zde u linky 14.
SOUČASNOST. Od roku 2000 je linka 14 dodnes ve stejné podobě. Ze Senovážného náměstí trolejbusy pokračují po Lidické třídě k Poliklinice Jih, nemocnici a do konečné zastávky v Papírenské ulici. Zrušení úseku "čtrnáctky" k nádraží zpočátku odradilo cestující z Vltavy od použití této linky. Cestující směřující do centra a k nádraží začali využívat hlavně autobusovou "devítku" z konečné Vltava či trolejbusovou linku 17 vedoucí ze sídliště Máj přes Vltavu střed. Vozy na "čtrnáctce" jezdily poloprázdné, a proto po několika měsících přistoupil Dopravní podnik k redukci provozu. Po "zažití" změn si cestující zvykli na možnost rychlého spojení z Polikliniky Sever do jižní oblasti města kolem nemocnice a Polikliniky Jih. Lince 14 ale odlévá zájemce o přepravu podobně vedená trolejbusová linka 15, ovšem s klikatější trasou, jejíž pikantnost vyvrcholila přesunem centrální části trasy ze Sadů na Palackého náměstí a k nádraží od roku 2004. V roce 2004 dochází také k dalšímu oslabení poptávky v souvislosti s novou autobusovou linkou 19. Ta zajišťuje nově autobusovou obsluhu Českého Vrbného místo linky 9 převedené do elektrické trakce a její vedení pokrývá i zhruba polovinu zastávek "čtrnáctky". Proto dochází na konci roku 2004 k další redukci provozu linky 14. "Čtrnáctka" je oblíbená zvláště v pracovní dny v ranních hodinách a odpoledne mezi 13. a 16. hodinou. V ostatních časech a zvláště o víkendech je obsazenost podprůměrná. Dočká se jednou tato linka renezance odstraněním konkurenčních linek 15 a 19 ze sídliště Vltava?
PROJÍŽĎKA. Začínáme na točně "Vltava" u stejnojmenného sídliště. Výchozí místo a cesta Husovou ulicí přes zastávku "Otavská" jsou podrobněji popsány u linky 9. Od křižovatky se Strakonickou ulici však jedeme rovně a zastavujeme "U Výměníku". Vlevo na parkovišti před prvním "vltavským" výměníkem se kdysi otáčely autobusy na zbrusu nové "čtrnáctce". Pokračujeme šedivým úsekem Husovy ulice kolem bývalých čtyřdvorských kasáren, které máme po pravé ruce. Nalevo se objevuje nízká obytná zástavba a sídliště pomalu mizí. Před masivní totalitní výstavbou trolejbusové tratě zpříjemňovaly tento úsek zelené stromy, dnes je nahrazuje velké množství stožárů trakčního vedení. Přejíždíme křižovatku s ulicí Oskara Nedbala, zde "u kasáren" se kdysi nacházela původní trolejbusová točna "Čtyři Dvory". Právě odtud kdysi společně pokračovaly také první dvě nové linky současného trolejbusového období - ze sídlišť Máj a Vltava k nádraží. Trasy obou linek však byly od té doby upraveny. Delší mezistaniční úsek (u kasáren bohužel není v trase naší linky zastávka) provází již příjemnější nízká čtyřdvorská obytná zástavba, vlevo lze spatřit první trolejbusovou měnírnu v Čajkovského ulici. Zastavujeme "U Parku" - park zde však představuje "pět stromů" a k silnici odhalený pomník druhé světové války. Ten byl dříve v klidu uprostřed zeleně, část stromů však musela ustoupit patrně nutnému rozšíření komunikace rovněž při výstavbě trolejbusové tratě.
Po rozjezdu ze zastávky "vplouváme" do trasy linky 3 (přichází zprava z Branišovské ulice), u které je popsán další úsek naší cesty do centra města - přes zastávky "Výstaviště", "U Zelené ratolesti" a "Poliklinika Sever" do zastávky "Senovážné náměstí - pošta". Na křižovatce na Senovážném náměstí přejíždíme v přímém směru do trasy "dvojky" a popis pokračuje u této linky. Přes zastávky "Senovážné náměstí - dům kultury", "U Soudu" a "Poliklinika Jih" se tak dostáváme na náměstí Jiřího z Poděbrad. Zde se nachází stejnojmenná zastávka v opačném směru jízdy. Opouštíme trasu "dvojky" a odbočujeme vpravo do Schneiderovy ulice, záhy vlevo do ulice Boženy Němcové. Název zastávky "U Nemocnice" dává jasně najevo, co reprezentuje moderní vstupní prosklený objekt po pravé straně. Ulicí Boženy Němcové pokračujeme nízkou obytnou zástavbou až do zastávky "Papírenská". Název zastávky nám opět napovídá, tentokrát o směru vlečky, který posléze kopírujeme jejím přejetím a odbočením vpravo (doleva odbočuje tzv. papírenská trolejová spojka na Lidickou třídu). Stejně se jmenuje i ulice, která je zakončena cílem naší cesty - rovněž stejnojmennou točnou u papíren, kam se dostáváme po 23 minutách jízdy.
špička
sedlo
víkend
večer
vypravenost
4 vozy
2 vozy
1 vůz
2 vozy
intervaly
13 - 28 min.
30 - 40 min.
51 - 100 min.
30 min.
platnost od 14. 12. 2008 do 12. 12. 2009
Pro zajímavost uveďme, že linka 14 je v současné době jedinou trolejbusovou linkou, která nevede k nádraží. Při víkendových výlukách u nádraží (časté na podzim 2005 a v roce 2006) se tak může stát, že je do celého města vypraven pouze jediný trolejbus.
nahoru trolejbusové linky schéma denní MHD schéma noční MHD
výstavba 1995 trať ke Globusu