Do Globusu a Vrbného po drátech
Zahájení pravidelného trolejbusového provozu
V neděli 9. prosince 2007 byl zahájen pravidelný trolejbusový provoz v 1,2 km dlouhém úseku Vltava - Globus - České Vrbné. Po necelých čtyřech letech, kdy se pravidelného provozu dočkala trať v Pekárenské ulici, se tak cestující mohou svézt v novém úseku, nyní dokonce i na novou točnu. Zahájení provozu je spjato se změnou jízdních řádů většiny dopravců.
Obsluhu Českého Vrbného po autobusové lince 19 nahrazuje trolejbusová devítka, linky 9 a 19 si na svém severozápadním okraji vyměňují konečné Vltava a České Vrbné. Nedošlo k výrazné úpravě frekvence obou linek a díky páteřnímu charakteru trolejbusové devítky získalo České Vrbné výrazně lepší spojení s centrem města. Vedle toho přinášejí trolejbusy samozřejmě i ekologický pozitivní dopad. Slavnostní zahájení trolejbusového provozu v novém úseku proběhne v pondělí 10. prosince 2007 v 11 hodin dopoledne na nové trolejbusové točně v Českém Vrbném. Předpokládá se účast primátora města, zástupců Magistrátu, Dopravního podniku, Ministerstva dopravy a subjektů podílejících se na stavbě. Věříme, že tento akt nebude na dlouhou dobu poslední a že se v brzké době dočkáme dalšího rozšiřování trolejbusové sítě.
Okolnosti prvního dne provozu shrnují následující fotografie. V první den provozu přivítalo České Vrbné čtyři trolejbusy vypravené na lince 9. Jednalo se o dva trolejbusy Škoda 15TrM ev. č. 51 a 54 a dva trolejbusy Škoda 25Tr ev. č. 67 a 69. Naopak, vltavská točna přivítala po přestávce zase autobusy na pravidelné lince, konkrétně na lince 19 Citelisy ev. č. 163 a 165.
Začátek provozu provázelo pochopitelně o něco více běžných nehod v podobě ztráty kontaktu s trolejovým vedením. S tím se ovšem muselo počítat, neboť řidiči se s jízdou v novém úseku teprve seznamují, nebylo totiž příliš mnoho času na zkušební jízdy. Ovšem také došlo k jedné velmi kuriózní nehodě, kdy se trolejbus ev. č. 69 ocitl v dopoledních hodinách zcela mimo trolej. Při jízdě z Českého Vrbného totiž řidič neodbočil ke Globusu a bez obav pokračoval v přímém směru, kde ujel ještě zhruba 100 metrů. Kuriozita má snad srovnání pouze s někdejší událostí poblíž točny na Máji. Po zhruba čtvrthodině zajistila náhradu horká záloha Citybus ev. č. 209 a brzy se dostavilo také servisní vozidlo Dopravního podniku a trolejbus byl odtažen. Kromě prodloužené trolejbusové devítky mohli v neděli cestující narazit i na novou trolejbusovou linku 5 (na obrázku vlevo) ze sídliště Máj přes Strakonickou a Pekárenskou ulici do Suchého Vrbného.
Abychom nezůstali jen u nových či prodloužených trolejbusových linek, nemůžeme vynechat ani další výraznější trolejbusové opatření, kterého se během nedělního dne cestující dočkali, nyní však v negativním smyslu. Jde o nejvytíženější linku 3, jejíž víkendový provoz byl oslaben snížením počtu vypravených vozů ze 4 na 3 vozy. Do ulic se na trojku vydaly jen vozy ev. č. 24, 40 (oba 15Tr reko) a 63 (25Tr). Zatímco ještě před pár lety se o víkendech jezdilo na trojce po 12 minutách (vzhledem k velikosti spádové oblasti zcela oprávněně), v novém jízdním řádu trojky se najdou občas i intervaly v délce 20 minut (prodloužení o 66 %).
9. 12. 2007 - zastávka Vltava v Husově ulici - místo autobusů
na lince 19 zde nově zastavuje trolejbusová devítka
foto Vladimír Faltus
9. 12. 2007 - ev. č. 67 nově na zastávce Globus
foto Vladimír Faltus
9. 12. 2007 - ev. č. 67 se vrací z Českého Vrbného
a odbočuje ke Globusu
foto Vladimír Faltus
9. 12. 2007 - tento trolejbus však neodbočil
a skončil v Husově ulici v úseku bez drátů
foto Vladimír Faltus
9. 12. 2007 - ev. č. 69 v Českém Vrbném
"jako ryba na suchu"
foto Vladimír Faltus
9. 12. 2007 - trolejbusy nemusíme hledat jen pod dráty
foto Vladimír Faltus
9. 12. 2007 - nešťastník společně s brzkou
náhradou - Citybusem ev. č. 209
foto Vladimír Faltus
9. 12. 2007 - servisní vozidlo DP
přijíždí zachraňovat kuriózní nehodu
foto Vladimír Faltus
9. 12. 2007 - zatímco trať odbočuje vlevo ke Globusu,
trolejbus nerušeně pokračoval v přímém směru
foto Vladimír Faltus
9. 12. 2007 - zpět k běžnému provozu:
15TrM ev. č. 54 přijíždí k točně České Vrbné
foto Vladimír Faltus
9. 12. 2007 - první den pravidelného provozu
trolejbusů v Českém Vrbném
foto Vladimír Faltus
9. 12. 2007 - sídliště Šumava - nová trolejbusová linka 5
z Máje do Suchého Vrbného, odkloněná z původního směru
do Nového Vráta a převedená na trolejbusy
foto Vladimír Faltus
9. 12. 2007 - Otavská ulice před zastávkou Vltava;
devítka přijíždí z Českého Vrbného, linka 14 z centra města
foto Vladimír Faltus
9. 12. 2007 - na konečné Vltava je v denní době
ukončena nově trojice linek 14, 19 a 15
foto Vladimír Faltus
9. 12. 2007 - 15TrM ev. č. 51 v zastávce Globus
foto Vladimír Faltus
9. 12. 2007 - 15Tr ev. č. 40 u Výstaviště na oslabené lince 3
foto Vladimír Faltus
9. 12. 2007 - 25Tr ev. č. 66 u Výstaviště na oslabené lince 3
foto Vladimír Faltus
nahoru trať ke Globusu a do Českého Vrbného obecně trolejbusové linky